Algemene voorwaarden

  1. U als cliënt dient ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de afspraak, op de hoogte te stellen van eventuele verhindering voor een afspraak.Indien u als cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kunnen wij u het gehele honorarium voor de overeengekomen behandeling in rekening brengen.Bij niet tijdige kennisgeving is dit 50% van de overeengekomen behandeling.
  2. Bij een no show zonder kennisgeving is dit 100% van de afgesproken behandeling. U mag pas een volgende afspraak maken als dit bedrag is voldaan.
  3. Indien u als cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt, mogen wij de verloren tijd in mindering brengen op de behandeling en toch het gehele afgesproken tarief in rekening brengen. Als u als cliënt meer dan 20 minuten te laat op de afspraak komt, mogen wij de behandeling annuleren en alsnog 50% van het gehele honorarium in rekening brengen. Wijzelf dienen u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de afspraak, op de hoogte te stellen van verhindering.

    Voorgaande regels gelden niet als u als klant of wij als dienstverlener een beroep kunnen doen op overmacht.

  4. Als klant bent u verplicht Skincenters alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goede uitvoering van de behandeling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor reacties, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onvolledige informatie.

Betalingen

  1. Bij Skincenters kan contant, met Bancontact of met creditcard worden betaald.
  2. Bij online reservering wordt een voorschot van €50 aangerekend. Indien de afspraak wordt verzet, wordt het voorschot ook verplaatst naar de volgende afspraak. Bij tijdige annulering kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige behandeling, aankoop van producten of doorgeschoven worden naar iemand anders.
  3. Voorschotten blijven onbeperkt geldig en worden in geen geval terugbetaald.